Specialist in generatiemanagement

Eye for Improvement (EFI) begeleidt organisaties op de thema’s generatiemanagement, diversiteit en inclusie. Wij doen dit omdat wij grote toegevoegde waarde zien binnen organisaties als medewerkers met elkaar worden verbonden. Hierbij zien wij dat de grootste uitdaging ligt op het gebied van generatiemanagement. 

Waarom Generatiemanagement?

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de uitdagingen rondom de aanwezigheid van verschillende generaties op de werkvloer. Iedere generatie is opgegroeid in een andere tijd en houdt er daardoor andere normen en waarden op na. Het beleid en de processen van veel organisaties zijn niet ingericht om aan de wensen te voldoen van medewerkers uit verschillende generaties.

Optimaal benutten van kennis, ervaring, ambitie en creativiteit

Iedere generatie heeft een ander referentiekader. Dit betekent dat zij allemaal op een andere manier oplossingen zullen vinden voor uitdagingen binnen de organisatie. Door te luisteren naar de input van iedere generatie kan de organisatie zo goed mogelijk gebruik maken van de aanwezige kennis en wordt de samenwerking gestimuleerd.

Betrokken medewerkers en minder verzuim

Betrokken medewerkers presteren beter en zijn trots op de organisatie waar zij voor werken. Dit zullen zij daarom ook naar buiten uitstralen. Een prettige werkomgeving leidt tevens tot minder werkgerelateerd verzuim en een lagere uitloop van personeel. Door te luisteren naar de medewerkers en hen het gevoel te geven dat zij van waarde zijn wordt draagvlak gecreëerd vanuit de hele organisatie.

Ontwikkeling van talent

Door op zoek te gaan naar de talenten van de medewerkers en deze te koppelen aan de juiste werkzaamheden ontmoeten kennis en talent elkaar op de juiste plek binnen de organisatie. Dit zal de productiviteit en creativiteit van de medewerkers bevorderen.

Generaties weten elkaar beter te vinden​

Wanneer generaties zich bewust zijn van elkaars verschillen en overeenkomsten kunnen zij ook beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Hierdoor verbetert ook de samenwerking tussen deze generaties.

Workshops

Met ons (digitale) Generatiecafé laten we medewerkers van uw organisatie kennis maken met de thema’s diversiteit en generatiemanagement.

De jongere generaties hebben de toekomst, maar wie zijn zij?

Ook deze generaties zijn erg waardevol voor organisaties, maar helaas is hier niet altijd voldoende aandacht voor.

In deze (digitale) workshop richten wij ons op de trainees binnen uw organisatie en geven we hen meer inzicht in het eigen gedrag, talenten en drijfveren.

In deze (digitale) workshop staat succesvol samenwerken binnen een team centraal. We bieden inzicht in de aanwezige generaties binnen het team en zoeken gezamenlijk naar verbinding voor een beter resultaat.

Naast organisaties en teams helpen wij ook individuen verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden aan de hand van de TMA persoonlijkheidstest meer inzicht in het eigen gedrag, drijfveren en talenten.

Onze Aanpak

EFI biedt verschillende oplossingen voor uw organisatie. Zo bieden wij met ons (digitale) Generatiecafé de mogelijkheid om medewerkers te inspireren en te activeren, hebben wij ‘Succesvol Samenwerken’ ontwikkeld om met een specifieke groep (HR, senior medewerkers of juist trainees) binnen uw organisatie aan de slag te gaan en kunnen wij met het duurzame verandertraject uw organisatie helpen om generatiemanagement in de praktijk te brengen. Hierbij leveren we altijd maatwerk en verbinden we theoretische kaders met praktische oplossingen. Op deze manier kan zowel jong als oud hier gelijk mee aan de slag.  

Generatiecafé

Tijdens ons (digitale) Generatiecafé bieden we inzicht en inspiratie in de verschillende generaties en gaan we gezamenlijk met jullie op zoek naar verbinding. Per generatie zullen wij handige tips geven om in de toekomst bewuster om te gaan met generatiemanagement.

Inspireren

Bewustwording

Concrete tips en handvatten

Succesvol Samenwerken

Tijdens deze ‘Generatiedag’ gaan we met een specifieke groep medewerkers (bijv. trainees of HR) aan de slag om erachter te komen welke generaties er binnen de organisatie aanwezig zijn, hoe deze van elkaar verschillen en hoe zij elkaar kunnen aanvullen. We kijken hierbij naar voorbeelden uit de praktijk en komen samen met de deelnemers tot oplossingen. Het doel van de dag is om de generaties binnen de organisatie succesvoller te laten samenwerken.

Bewustwording

Concrete tips en handvatten

Betere onderlinge samenwerking

Generatiespecialist

Naast organisaties en teams helpen wij ook individuen verder ontwikkelen op het thema generatiemanagement. Hiervoor hebben wij een speciaal traject ontwikkeld waarmee we inzicht bieden in de verschillende generaties en de bijkomende valkuilen en talenten. Wij helpen je graag verder om de generatiespecialist van jouw organisatie te worden!

Specialist van jouw organisatie

Concrete tips en handvatten

Inzicht eigen talenten en valkuilen

In de praktijk

Wij kunnen uw organisatie begeleiden met het in de praktijk brengen van generatiemanagement. Wij kijken naar de drijfveren en kwaliteiten van het individu en hoe deze zich verhouden binnen het team. Vervolgens koppelen wij deze inzichten aan de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen.

Succesvol samenwerken

Teamontwikkeling

Werken vanuit je talent

Testimonials

Het Team

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement