Specialist in generatiemanagement

Eye for Improvement (EFI) begeleidt organisaties op de thema’s generatiemanagement, diversiteit en inclusie. Wij doen dit omdat wij grote toegevoegde waarde zien binnen organisaties als medewerkers met elkaar worden verbonden. Hierbij zien wij dat de grootste uitdaging ligt op het gebied van generatiemanagement. Op de arbeidsmarkt zijn momenteel vijf verschillende generaties actief die allemaal eigen karakteristieken hebben. Alhoewel deze generaties elkaar goed kunnen aanvullen, zorgt de aanwezigheid van de verschillende leeftijdsgroepen vaak voor frictie op de werkvloer en is het beleid van veel organisaties niet ingericht op de wensen van deze generaties. Om dit te voorkomen is het van belang dat de processen zo zijn ingericht dat elke generatie werkt vanuit zijn talent en dat iedereen inzicht heeft in elkaars talent. Hier komt EFI in beeld. Met onze vernieuwende werkwijze koppelen wij theorie met praktijk en brengen wij de zachte en harde kant samen. We kijken naar de verschillende generaties die binnen de organisatie werkzaam zijn, hoe de processen zijn ingericht en hoe we het talent van generaties zo goed mogelijk kunnen inzetten.

Waarom Generatiemanagement?

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de uitdagingen rondom de aanwezigheid van verschillende generaties op de werkvloer. Iedere generatie is opgegroeid in een andere tijd en houdt er daardoor andere normen en waarden op na. Het beleid en de processen van veel organisaties zijn niet ingericht om aan de wensen te voldoen van medewerkers uit verschillende generaties, omdat deze vaak zijn opgesteld door medewerkers uit de Protestgeneratie of Generatie X. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

Optimaal benutten van kennis, ervaring, ambitie en creativiteit

Iedere generatie heeft een ander referentiekader. Dit betekent dat zij allemaal op een andere manier oplossingen zullen vinden voor uitdagingen binnen de organisatie. Door te luisteren naar de input van iedere generatie kan de organisatie zo goed mogelijk gebruik maken van de aanwezige kennis en wordt de samenwerking gestimuleerd.

Betrokken medewerkers en minder verzuim

Betrokken medewerkers presteren beter en zijn trots op de organisatie waar zij voor werken. Dit zullen zij daarom ook naar buiten uitstralen. Een prettige werkomgeving leidt tevens tot minder werkgerelateerd verzuim en een lagere uitloop van personeel. Door te luisteren naar de medewerkers en hen het gevoel te geven dat zij van waarde zijn wordt draagvlak gecreëerd vanuit de hele organisatie.

Ontwikkeling van talent

Door op zoek te gaan naar de talenten van de medewerkers en deze te koppelen aan de juiste werkzaamheden ontmoeten kennis en talent elkaar op de juiste plek binnen de organisatie. Dit zal de productiviteit en creativiteit van de medewerkers bevorderen.

Generaties weten elkaar beter te vinden​

Wanneer generaties zich bewust zijn van elkaars verschillen en overeenkomsten kunnen zij ook beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Hierdoor verbetert ook de samenwerking tussen deze generaties.

Onze Aanpak

Generatiecafé

Nu alle restaurants en cafés gesloten zijn biedt EFI alsnog de mogelijkheid om bij elkaar te komen. Met ons digitale Generatiecafé kunnen medewerkers vanuit huis toch een leerzame en interactieve workshop volgen over de verschillende aspecten van generatiemanagement.

Tijdens ons Generatiecafé bieden we inzichten in de verschillende generaties en gaan we gezamenlijk met jullie op zoek naar verbinding. Per generatie zullen wij handige tips geven om in de toekomst bewuster om te gaan met generatiemanagement. Het Generatiecafé is volledig digitaal en zal ongeveer 90 minuten duren.

Bewustwording

Teambuilding

Nieuwe inzichten en oplossingen

Draagvlak vanuit de medewerkers

Workshop

Tijdens onze workshop geven we op een originele en interactieve manier inzicht in de verschillende generaties op de werkvloer en brengen wij de voordelen van goed generatiemanagement in beeld. Gedurende deze ‘Generatiedag’ gaan we met de deelnemers aan de slag om erachter te komen welke generaties er binnen de organisatie zijn, hoe deze van elkaar verschillen en hoe zij elkaar juist kunnen aanvullen. Voor het management geeft dit inzicht in manieren om medewerkers van verschillende generaties te bereiken en te betrekken in besluitvorming. Het doel van de dag is om de organisatie verder te helpen in de uitdagingen rondom generatiemanagement.

Bewustwording

Teambuilding

Nieuwe inzichten en oplossingen

Draagvlak vanuit de medewerkers

Duurzame verandering

Heeft u behoefte aan begeleiding bij het in de praktijk brengen van Generatiemanagement? Daar kan EFI u in ondersteunen. Door de aanwezigheid van vijf verschillende generaties op de werkvloer is aandacht voor het individu en het team van essentieel belang om een duurzame verandering te realiseren. Wij kijken naar de drijfveren en kwaliteiten van het individu en hoe deze zich verhouden binnen het team. Vervolgens kijken we hoe deze inzichten gekoppeld kunnen worden aan de rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen. Hierdoor ontstaat er niet alleen meer betrokkenheid vanuit de medewerkers, maar zal ook de productiviteit toenemen.

Inzicht in talenten en drijfveren

Teamontwikkeling

Efficiëntere processen

Verhogen klantwaarde

Het Team