Generatiemanagement in de praktijk

”Iedere medewerker, van elke generatie heeft talent. Eye for Improvement zorgt ervoor dat dit talent zo effectief mogelijk wordt ingezet zodat het rendement en het werkgeluk wordt verhoogd.”

Talent binnen iedere generatie vormt de bron voor prestaties. Wanneer iemand werkt vanuit zijn of haar talent zorgt dit niet alleen voor betere prestaties, maar ook voor meer binding met de organisatie. Klantwaarde toevoegen en efficiënter werken vraagt namelijk om meer dan een strak proces en optimaal gebruik van systemen. Een medewerker die vanuit zijn of haar talent werkt, maakt altijd het verschil.

Waarom is dit belangrijk?

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met uitdagingen rondom generatiemanagement. Hoog verloop en verzuim van personeel (ruim 17% van de Millennials ervaart burn-out klachten), krapte op de arbeidsmarkt en conflicten tussen generaties op de werkvloer. Dit zorgt er mede voor dat medewerkers steeds minder binding met de organisatie ervaren. De verwachting is dat deze uitdagingen alleen nog maar zullen toenemen zodra de vijfde generatie steeds actiever wordt op de arbeidsmarkt. Huidige beleidsstructuren zijn (nog) niet ingericht om het optimale uit de verschillende generaties te halen, waardoor de bovenstaande uitdagingen als problemen worden gezien. EFI ziet hier echter kansen en mogelijkheden in plaats van problemen.

Het denken in vaste kaders behoort steeds meer tot het verleden. Vaste kaders zijn voor een groot deel de oorzaak van bovenstaande uitdagingen. Door de opkomst van verschillende generaties op de werkvloer wordt een persoonlijke aanpak steeds belangrijker. Wanneer dit op de juiste manier wordt toegepast, zullen de talenten van de verschillende medewerkers elkaar aanvullen. Aandacht voor het team en het individu is de sleutel tot succes om niet alleen de klantwaarde te laten stijgen maar ook de binding met de organisatie.

”Customers will never love a company until the employees love it first” (Simon Sinek, 2016).

Hoe passen wij dit toe?

Verschillende rollen binnen een team vragen om verschillende competenties en met meerdere generaties binnen de organisatie heb je deze competenties in huis. Door talent aan de juiste rol te koppelen, levert iedere medewerker de meeste toegevoegde waarde. Het herkennen en erkennen van elkaars talent is de basis voor goed generatiemanagement. Wij streven er daarom niet naar om van een vier een zes maken, maar van een zes een acht. Wij willen een omgeving creëren waarin medewerkers hun talenten kunnen aanspreken en verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden wij een op maat gemaakt verbetertraject aan. Ons doel is om organisaties te helpen om gezamenlijk tot betere prestaties te komen!

Voordelen van duurzame verandering

Meer werkgeluk en binding met de organisatie
Minder verzuim en uitloop van personeel
Stimuleren van samenwerking tussen generaties

Handvatten bedrijfsprocessen concreet te verbeteren

Invulling van het verandertraject

Een teammeetlat is het doel wat een team als collectief nastreeft in een bepaalde tijdsperiode. Waarom doen we wat we doen? Dit achterhalen wij door allereerst te kijken naar individuele- en teamdoelen. Vervolgens bekijken we of deze in lijn liggen met de doelstellingen vanuit de organisatie. Met deze gegevens kunnen we gezamenlijk een teammeetlat vaststellen.

Door op een participatieve manier medewerkers te betrekken in de besluitvorming gaan we met een team aan de slag om te achterhalen wat er nog nodig is om de teammeetlat te behalen.

Om de medewerkers meer inzicht te bieden in de eigen talenten en drijfveren wordt een individueel validatiegesprek gehouden. Tijdens een teamsessie worden deze inzichten met elkaar gedeeld. Zo leren medewerkers niet alleen wat hun eigen kracht is, maar krijgen ze ook meer inzicht in de krachten van collega’s.

Wanneer de talenten inzichtelijk zijn gemaakt kunnen deze gekoppeld worden aan de bestaande rollen en taken binnen de organisatie, maar wordt het ook mogelijk om nieuwe rollen te ontwikkelen.

Om continu te blijven leren ontwikkelen wordt er een weekstart gehouden. In eerste instantie zullen wij deze begeleiden, maar na een aantal keer worden de medewerkers hier zelf verantwoordelijk voor.

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement