Het Generatiecafé

Het Generatiecafé is een leerzame en interactieve workshop over generatiemanagement. Het Generatiecafé is bedoeld om medewerkers te informeren, te inspireren en te verbinden. We prikkelen medewerkers om na te denken over de uitdagingen rondom generatiemanagement en eventuele oplossingen. Dit doen we op een informele manier met de nodige dosis humor. Per generatie zullen wij handige tips en concrete handvatten geven om in de toekomst bewuster om te gaan met generatiemanagement. De sessie sluiten we af met een gezamenlijke pub-quiz. Want wat is een café zonder echte quiz?

Tijdens een lezing ligt onze focus op het inspireren van de medewerkers en het creëren van bewustwording. We staan stil bij de karakteristieken, kwaliteiten en wensen van elke generatie, om vervolgens concrete tips te geven voor verbinding in de toekomst.

In een kennissessie gaan we op een interactieve manier met een groep medewerkers aan de slag. We creëren bewustwording over de verschillende generaties, brengen uitdagingen uit de praktijk in beeld en komen gezamenlijk tot concrete oplossingen.

In deze workshop staat succesvol samenwerken binnen een team centraal. We bieden inzicht in de aanwezige generaties en hun talenten binnen het team en zoeken gezamenlijk naar verbinding voor een beter resultaat.

Invulling

Actueel thema

Wat is generatiemanagement?

Kenmerken en kwaliteiten van de verschillende generaties

Uitdagingen 

Verbinding tussen generaties

Generatiemanagement in de praktijk

Concrete tips

Pubquiz

Kosten

Ons toegankelijke Generatiecafé is de ideale mogelijkheid voor uw organisatie om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de thema’s generatiemanagement en diversiteit. De sessie wordt verzorgd door twee of drie trainers. Omdat elke organisatie anders is maken wij graag een voorstel op maat.

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement