De Generatiedag is bedoeld om een organisatie te inspireren om meer na te denken over de uitdagingen rondom generatiemanagement en concrete handvatten te bieden om hier in de toekomst mee om te gaan. Dit doen wij door het team te informeren en te laten participeren in verschillende workshops.

Generatiedag: de oppepper voor je organisatie

Op de arbeidsmarkt zijn momenteel vijf verschillende generaties actief die allemaal hun eigen karakteristieken hebben. Een generatie is rond dezelfde periode geboren en hebben vaak gemeenschappelijke eigenschappen doordat ze in dezelfde periode zijn opgegroeid. Dit gaat om eigenschappen die zijn gevormd door economische, culturele en sociale gebeurtenissen in een bepaalde tijdsperiode. De vijf verschillende generaties die op dit moment op de arbeidsmarkt actief zijn;

  • Protestgeneratie (Babyboomers; 1940-1955)
  • Generatie X (De verloren generatie; 1955-1970)
  • Pragmatische generatie (Patatgeneratie; 1970-1985)
  • Generatie Y (Millennials; 1985-2000) 
  • Generatie Z (iGeneration; 2000-2015)

 

Nieuwe generaties zijn vaak vernieuwend ten opzichte van de vorige generatie, omdat zij het bestaande sociale systeem uitdagen. Op die manier blijft het sociale systeem bij de tijd. Het is voor organisaties belangrijk om met deze verandering mee te gaan en het beleid hierop aan te passen. Dit wordt ook wel generatiemanagement genoemd. Organisaties die het aandurven om hierin voorop te lopen zullen duurzame concurrentievoordelen behalen, doordat zij al vroegtijdig gebruikmaken van het volledige potentieel van een nieuwe generatie. De meeste organisaties zijn hier nog terughoudend in, omdat zij nog steeds vertrouwen op het beleid dat hen ooit succes heeft gebracht. Organisaties krijgen echter steeds vaker te maken met de verschillende uitdagingen rondom generatiemanagement. Denk hierbij aan:

Hoog verloop van personeel

Doordat medewerkers van verschillende generaties zich niet kunnen identificeren met een organisatie gaan zij ergens anders op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit is zonde omdat er vaak intensief geïnvesteerd is in deze medewerkers.

Verwijnen van waardevolle kennis

Doordat veel medewerkers van de Protestgeneratie op korte termijn met pensioen gaan, verdwijnt veel kennis op de werkvloer. Ook is het voor organisaties zonder generatiebeleid moeilijk om kennis over te brengen op de jongere generaties.

Hoog verzuim

Veel organisaties hebben in de huidige maatschappij te maken met een hoog verzuimpercentage te wijten aan burn-out (gerelateerde) klachten. Vooral bij de groep millennials nemen deze klachten steeds meer toe.

Conflicten op de werkvloer

Sommige generaties vinden het lastig om met elkaar samen te werken op de werkvloer, waardoor conflicten kunnen ontstaan. De zelfverzekerde houding van iemand uit generatie Y kan bijvoorbeeld als storend worden ervaren door iemand uit generatie X.

Imago

Door welke generatie(s) de organisatie grotendeels wordt vertegenwoordigd bepaalt deels het imago van de organisatie in de markt. Is een organisatie bestaande uit voornamelijk oudere generaties nog wel interessant voor klanten en medewerkers van generatie Y en Z?

Visie EFI (Visie, missie, what)

‘’In onze ideale wereld kijken verschillende generaties naar elkaars talenten in plaats van elkaars tekortkomingen. Vormt de kennis van toen, de fundering voor nu en werken we samen aan een toekomst met duurzaam resultaat.’’

EFI wil generaties met elkaar verbinden door te zoeken naar overeenkomsten en verschillen zodat de talenten elkaar aanvullen. Wij gaan samen met de medewerkers op zoek naar verbetering. Dit doen wij door als verbinder tussen de medewerkers en organisatie in te staan. Wij informeren om inzicht te bieden in de verschillende aanwezige generaties en faciliteren een omgeving waarin de medewerkers zelf met oplossingen komen. Hierdoor ontstaan niet alleen nieuwe creatieve inzichten, maar tevens draagvlak voor deze nieuw gevormde ideeën. Wij gebruiken hierbij verschillende interventiemethoden, waarbij wij op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van generatiemanagement. Dit stelt ons in staat om een organisatie zo goed mogelijk te adviseren over de bestaande uitdagingen.

Elke organisatie staat voor andere uitdagingen waardoor wij altijd uitgaan van een flexibele benadering. Wij kiezen voor een aanpak die bij de organisatie past en zorgen ervoor dat de positieve waarden van de bedrijfscultuur worden behouden. Op deze manier ontstaat eigenaarschap van de verandering en behaalt de organisatie een duurzamer resultaat. In onze aanpak streven wij altijd naar de juiste mensen op de juiste plek. Door inzicht te bieden in de verschillende generaties en talenten, deze te verbinden en ervoor te zorgen dat elke medewerker meer taken oppakt die passen bij zijn of haar talenten zal er meer betrokkenheid en bevlogenheid ontstaan om het maximale resultaat te behalen. Hierdoor zal het werkgeluk en het rendement alleen maar toenemen. Medewerkers vervullen in dit geval rollen waar zij het meeste meerwaarde kunnen creëren doordat dit past bij hun talent. Dit bewustzijn creëren en omzetten in concrete acties is het voornaamste doel van onze workshop; De Generatiedag.

Generatiedag

De Generatiedag is bedoeld om een organisatie te inspireren om meer na te denken over de uitdagingen rondom generatiemanagement en concrete handvatten te bieden om hier in de toekomst mee om te gaan. Dit doen wij door het team te informeren en te laten participeren in verschillende workshops. Allereerst kijken we welke verschillende generaties er actief zijn op de werkvloer. We bespreken de kenmerken van de verschillende generaties op een originele manier. Ook geven we handige tips voor het management om hier in de toekomst mee om te gaan. In de workshops gaan we aan de slag met de uitdagingen van het team met betrekking tot Generatiemanagement. Hierbij maken we inzichtelijk per generatie wat de energieboosters zijn en welke aspecten het werkplezier verminderen. We laten de medewerkers met elkaar in gesprek gaan, waardoor zij samen tot slimme inzichten en oplossingen komen om te werken vanuit elkaars talent. Uiteindelijk dienen alle medewerkers met een goed gevoel naar huis te gaan, waarbij zij meer inzicht hebben gekregen in de verschillende generaties binnen een team en hoe zij elkaar kunnen aanvullen. Hierdoor ervaart het team hoe het is om vanuit elkaars talent te werken en biedt de Generatiedag handvatten om vervolgstappen in die richting te zetten.

Hoe verloopt de dag?

Hoe staan we er vandaag allemaal in?

Schets maatschappelijk probleem (waarom zijn wij hier?)
Introductie Generatiemanagement en EFI

Vaststelling teammeetlat

Energieboosters/slurpers

Voorbeelden uit het bedrijfsleven

Generatiecafé

Teamacties

We sluiten de dag af met een quiz en tips & tops

Wat levert het op?

Meer weten over de generatiedag en de mogelijkheden binnen jouw organisatie? Wij maken graag vrijblijvend een keer kennis om ideeën uit te wisselen!

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement