Generatiespecialist

Naast organisaties en teams helpen wij ook individuen verder ontwikkelen op het thema generatiemanagement. Hiervoor hebben wij een speciaal traject ontwikkeld waarmee we inzicht bieden in de eigen generatie en de bijkomende valkuilen en talenten. Hierbij maken we gebruik van een erkende talentenanalyse. De analyse wordt vervolgens gevalideerd in een gesprek met een gecertificeerde teamcoach. In dit gesprek bespreken we de eigen drijfveren en kijken we welke competenties makkelijker te ontwikkelen zijn ten opzichte van anderen. In de volgende stap bieden we meer inzicht in de andere generaties en staan we stil bij de vraag hoe een betere samenwerking met andere generaties tot stand kan worden gebracht. Wij zien dat generaties gebruik kunnen maken van elkaars talenten, maar dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurt. In de laatste stap bieden wij daarom handvatten om hier in de toekomst zelf mee aan de slag te gaan. Een divers team kan namelijk altijd het verschil maken, zolang er aandacht blijft voor ontwikkeling. Wij helpen je graag verder om de generatiespecialist van jouw organisatie te worden!

Voordelen

Inzicht in de eigen talenten en valkuilen
Inzicht in andere generaties en hoe samenwerking gestimuleerd kan worden
Concrete tips om hier morgen al mee aan de slag te gaan

Verbreding van je eigen perspectief en ontwikkeling

Invulling van het ontwikkeltraject

Opstellen talentenanalyse
Validatie talentenanalyse samen met een teamcoach
Verbinding tussen generaties

Generatiespecialist van de toekomst

Deze cursus duurt twee dagen (zes uur per dag)

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement