Kenmerken per generatie

Protestgeneratie
1940 - 1955

Babyboomgeneratie

 • Hebben veel behoefte aan een vast contract en inkomenszekerheid in hun laatste arbeidsjaren.
 • Zijn gewend aan een traditionele beloning via functie- en salarisschalen.
 • Voorkeur voor schriftelijke en 1-op-1 communicatie
 • Hebben vaak een goede klik met medewerkers uit generatie Y.

Generatie X
1955 - 1970

Verloren generatie

 • Vinden salaris belangrijk en verwachten een inkomen dat past bij hun ‘senioriteit’.
 • Willen vaak nog een laatste stap maken in hun carriers.
 • Voorkeur voor e-mail en persoonlijke communicatie.
 • Hardwerkend, zelfstandig en nuchter.

Pragmatische generatie
1970 - 1985

Patatgeneratie

 • Hebben behoefte aan een goede work/life-balance.
 • Willen graag flexibel werken en zien resultaatgerichte beloningen als vanzelfsprekend.
 • Voorkeur voor communicatie via telefoon en e-mail.
 • Binnen organisaties gericht op versnellen van processen en aangaan van samenwerkingen.

Generatie Y
1985 - 2000

Millennials

 • Vinden opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker dan salaris.
 • Worden getypeerd dat zij ‘met’ een organisatie werken in plaats van ‘voor’ een organisatie.
 • Veel gebruik social media en texting.
 • Vinden flexibel werken en vrijheid belangrijk.

Generatie Z
2000 - 2015

iGeneration

 • Vinden immateriële beloning erg belangrijk.
 • Hechten veel waarde aan flexibele werktijden en willen eigen invulling geven aan projecten.
 • Zijn opgegroeid met een smartphone en daardoor altijd ‘online’.
 • Leven speelt zich voornamelijk af op social media.

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement