Generatie Z is opgegroeid tussen 2000 en 2015, al zijn dit geen harde grenzen en kunnen deze jaartallen uiteenlopen. Generatie Z wordt ook wel aangeduid met de titels; Screenagers, Digital Natives, iGen, Digital Generation of de Netgeneratie. Wat kenmerkend is voor deze groep, is dat zij de eerste generatie zijn die de wereld zonder internet niet meer heeft meegemaakt.

Maak kennis met Generatie Z

Generatie Z is opgegroeid tussen 2000 en 2015, al zijn dit geen harde grenzen en kunnen deze jaartallen uiteenlopen. Generatie Z wordt ook wel aangeduid met de titels; Screenagers, Digital Natives, iGen, Digital Generation of de Netgeneratie. Wat kenmerkend is voor deze groep, is dat zij de eerste generatie zijn die de wereld zonder internet niet meer heeft meegemaakt. De meeste Millennials (Generatie Y) kunnen zich nog een jeugd herinneren waarin je binnen moest zijn zodra de lantaarnpalen begonnen te branden en je vrienden daadwerkelijk moesten aanbellen om te weten of er iemand thuis was om buiten te spelen. Generatie Z is vanaf jongs af aan al ‘online’ en door middel van smartphones altijd bereikbaar. Sterker nog, hun sociale leven speelt zich voor het grootste deel online af. Aangezien deze ondernemende generatie nu ook toetreedt tot de arbeidsmarkt is het hoog tijd om kennis met ze te maken.

Online

Voor Generatie Z bestaat offline niet meer, ze kennen de wereld zonder internet simpelweg niet. Online is er in hun beleving altijd al geweest, dus offline is voor hen een onbekend fenomeen. De digitale wereld is versmolten met de fysieke wereld en Generatie Z ziet toegang tot het internet dan ook als een basisbehoefte in het leven. Dit is de plek waar zij informatie opzoeken, nieuws lezen, sociale contacten onderhouden en hun visie op de wereld ontwikkelen. Generatie Z heeft via het internet 24/7 toegang tot het wereldwijde web en hier maken zij gretig gebruik van. Doordat er zoveel informatie op hun afkomt zijn ze razendsnel in het opzoeken en filteren hiervan. Daarentegen verwerken zij deze informatie vaak oppervlakkig.

Door constant bereikbaar te zijn is de scheidslijn tussen werk en privé is nog nooit zo vaag geweest. We kunnen misschien wel stellen dat deze lijn helemaal niet meer bestaat voor Generatie Z. Een klassieke werkdag van negen tot vijf zal voor een groot deel van deze generatie dan ook niet heel aantrekkelijk zijn. Meer nog dan Generatie Y, wil Generatie Z flexibel werken en hun eigen tijd indelen. Ze vinden het niet erg om ’s avonds of in het weekend een opdracht af te ronden. Op hun beurt verwachten ze ook dat de mensen waarmee zij samenwerken altijd beschikbaar zijn en dit zullen niet alle generaties als prettig ervaren.

Netwerken

Generatie Z werkt samen in sociale netwerken. Goede voorbeelden hiervan zijn Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Iedereen is wel lid van één of meerdere netwerken. Met de komst van het internet kunnen deze netwerken zich verspreiden over de gehele wereld. In een netwerk is het aantal connecties dat je hebt en de hoeveelheid die je bijdraagt bepalend voor je plek binnen het netwerk. Senioriteit heeft minder waarde voor deze generatie. Het gaat erom hoe actief je bent binnen het netwerk. Het is belangrijk om binnen het netwerk actief te blijven om te binden met deze generatie.

Op de werkvloer kan dit nog wel eens voor uitdagingen zorgen. Veel organisaties zijn namelijk hiërarchisch (piramidevormig) ingericht. Hierbij bepaalt de positie binnen de piramide jouw waarde. Hiërarchie is voor Generatie Z echter vreemd en omslachtig. Als je iets gedaan wilt krijgen stap je naar het middelpunt van het netwerk toe. In de meeste gevallen zal dat de directeur of directrice zijn. Managers en teamleiders kunnen hierbij worden gepasseerd. Dit doet Generatie Z niet uit kwade wil, zij zien de hiërarchische lijnen gewoon niet. In de netwerken waar zij mee zijn opgegroeid bestaan deze namelijk niet.

Duurzaamheid

Deze generatie gaat bewust om met de wereld en is overtuigd van de negatieve invloed van de mens op het klimaat. Zij zijn opgegroeid met de boodschap dat de uiterste houdbaarheidsdatum van de aarde in zicht is. Als de mensheid haar leefwijze niet wil aanpassen, zal er voor de aankomende generaties niets meer overblijven. Generatie Z wil zich hier hard voor maken en is bereid een bewustere levensstijl aan te nemen.

Duurzaamheid is dus een belangrijk thema voor Generatie Z. Al op vroege leeftijd protesteren ze voor klimaatakkoorden en worden jonge activisten gezien als rolmodellen. Een goed voorbeeld is Greta Thunberg, een kopstuk uit Generatie Z die haar stempel op de wereld al heeft weten te drukken. Aan passie en idealisme ontbreekt het deze generatie niet. Wat opvallend is, is dat zij hierin vaak worden gesteund door hun ouders. Het is oké om school te missen om op te komen voor je idealen.

Zekerheid

Net als hun ouders is Generatie Z opgegroeid in tijden van economische crisis en financiële onzekerheid. Dit zorgt ervoor dat zij veel waarde hechten aan vaste contracten en baanzekerheid. Anders van Generatie Y is Generatie Z van plan minder snel over te stappen van werkgever als daar een hogere beloning tegenover staat. Zij hebben het liefst een duurzame relatie met de werkgever. Investeer daarom in Generatie Z en dit zal zich terugbetalen in loyaliteit en verbintenis.

Waar de materiële beloning minder interessant is voor Generatie Z, is het bestaansrecht (purpose) van een organisatie des te belangrijker geworden. Een organisatie moet bijdragen aan een betere wereld. Daarnaast moet een organisatie transparant en eerlijk zijn, want als Generatie Z ergens een hekel aan heeft dan zijn het leugens en schandalen. Generatie Z is namelijk altijd opzoek naar de waarheid.

Meer weten over klaarstomen van jouw organisatie voor de komst van Generatie Z? Wij maken graag vrijblijvend een keer kennis om ideeën uit te wisselen!

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement