Over millennials is de laatste jaren al een hoop gezegd en geschreven, maar niet altijd even positief. Waarin verschilt deze generatie ten opzichte van de andere generaties en hoe uit zich dit op de werkvloer? In dit artikel geeft Eye for Improvement antwoord op vragen als: Wie zijn die millennials, wat willen ze en hoe ga je hier als organisatie mee om?

Millennials: verwend of vernieuwend?

Over millennials is de laatste jaren al een hoop gezegd en geschreven, maar niet altijd even positief. Waarin verschilt deze generatie ten opzichte van de andere generaties en hoe uit zich dit op de werkvloer? In dit artikel geeft Eye for Improvement antwoord op vragen als: Wie zijn die millennials, wat willen ze en hoe ga je hier als organisatie mee om?

Wie zijn ze?

Er bestaan verschillende definities van de ‘millennial’, maar Eye for Improvement schaart ze in de leeftijdscategorie van 19 tot 34 jaar, dus geboren tussen 1985 en 2000. Deze groep wordt dus steeds groter op de arbeidsmarkt. In 2020 zal de arbeidsmarkt in Nederland voor een derde bestaan uit millennials, blijkt uit onderzoek van Manpower. Deze groep millennials staat anders in het leven dan de vorige generaties, waardoor werken met deze groep ook een andere aanpak vergt. Kenmerkend voor millennials is dat ze bijna altijd een HBO of universitaire studie hebben gevolgd en dat ze met een andere blik naar organisaties kijken dan de voorgaande generaties. 

Millennials zijn opgegroeid met de komst van het internet en weten als geen ander hoe ze hiermee om moeten gaan. Daarnaast zijn ze reislustig en staan graag open voor nieuwe contacten. Ook heeft deze generatie een sterke behoefte om op social media hun ervaringen te delen. Over millennials wordt vaak gezegd dat ze ongeduldig, bijdehand en verwend zijn. Daarnaast staan ze bekend om het feit dat ze moeite hebben met autoriteit. Het beeld van millennials is dus niet altijd even positief. Toch schuilt er een hoop talent in deze generatie. Om deze groep te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten hoe deze generatie gevormd is.

Wat vormt de millennial?

De opvoeding die millennials hebben gehad speelt een grote rol in hun ontwikkeling. Vanaf jongs af aan kregen ze van hun ouders en grootouders te horen dat ze een mooie toekomst tegemoet zouden gaan en dat ze met hard werken alles kunnen bereiken. In de ogen van hun ouders deden zij zelden wat fout en kregen zij regelmatig complimentjes. Millennials groeiden op in een periode van welvaart met genoeg mogelijkheden om te studeren. Hierdoor zijn millennials over het algemeen goed ontwikkeld, wat zorgt voor een zelfverzekerde houding die door andere generaties als arrogant kan worden ervaren. 

De opkomst van het internet is een belangrijke ontwikkeling die veel invloed heeft gehad op de vorming van millennials. Door op te groeien met het internet hebben ze niet alleen altijd alle informatie binnen handbereik, maar staan ze ook continu in verbinding met de hele wereld. Dit heeft ervoor gezorgd dat millennials altijd ‘aan’ staan, iets wat een hoop stress en druk kan opleveren. Zij zijn de eerste generatie die hiermee om leert gaan en dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.

Millennials leven in een tijd waarin alle goede en mooie momenten gedeeld worden via verschillende kanalen. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de realiteit. Het vergelijken van de eigen situatie met deze ideaalbeelden kan zorgen voor diverse gezondheidsklachten. Zo heeft bijna driekwart van de millennials stress- en burn-outklachten blijkt uit onderzoek van CBS en TNO. Het zorgt ervoor dat millennials constant de eigen ervaringen afwegen tegen de ervaringen van hun leeftijdsgenoten en zodoende constant nieuwe uitdagingen willen aangaan.

Wat willen ze?

Millennials hebben andere wensen als het gaat om het zoeken van een geschikte baan. Zo willen zij op een flexibele manier hun werkdagen kunnen indelen en willen zij niet worden beoordeeld op hun aanwezigheid, maar op hun prestaties. Organisaties die hierop inspelen maken meer kans op het binnenhalen van jonge, gemotiveerde en getalenteerde medewerkers. De duidelijke voorkeur van millennials voor vrijheid en flexibiliteit blijkt tevens uit onderzoek van Monsterboard onder meer dan 4000 jonge medewerkers in Europa. Deze groep gaf aan het belangrijker te vinden op resultaat te worden beoordeeld dan op bijvoorbeeld hun aanwezigheid van negen tot vijf. 

Naast flexibiliteit vinden millennials het erg belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen binnen een organisatie. Zo hechten zij waarde aan frequente feedback en een duidelijk carrièrepad met doorgroeimogelijkheden. Organisaties kunnen dit mede bewerkstelligen door de dialoog te voeren met hun medewerkers en ze hierbij vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Daarnaast vindt de millennial waardering van collega’s en uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden erg belangrijk. Ze wisselen graag ideeën uit met hun collega’s en willen successen samen vieren. 

Millennials werken dan ook niet vóór de organisatie, maar mét de organisatie. Zo willen zij betrokken worden in de besluitvorming, zodat zij ook hierin een bijdrage kunnen leveren. Rem millennials dus niet in hun creativiteit en talent, maar zorg dat ze de mogelijkheden hebben om hun ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Een grote ergernis van millennials is het vertragen van dit proces door bureaucratie. 

Minstens net zo belangrijk is het hebben van een purpose als organisatie. Waar staat de organisatie voor en waar willen ze naartoe? Voor de millennial is het belangrijk om in hun ogen betekenisvol werk te doen. Dit kan uiteenlopen van een maatschappelijke bijdrage tot een technische innovatie die de wereld verandert.

Hoe ga je er als leidinggevende mee om?

Leidinggevenden vinden vaak dat millennials eerst ‘vlieguren’ moeten maken binnen de organisatie voordat zij mee mogen beslissen over verbeteringen en besluitvorming. De kunst is echter om deze groep direct te betrekken bij de organisatie, perspectief te bieden en te vragen wat zij belangrijk vinden om processen in de organisatie te verbeteren. Het managen van een groep millennials vergt daarnaast een flinke dosis inlevingsvermogen. Een millennial wil graag weten waarom een organisatie iets op een bepaalde manier doet en zal daarom niet zomaar ‘volgzaam’ zijn. Ze laten zich dan ook wel eens kritisch uit over de organisatie en de werkzaamheden, maar dit kan juist zeer waardevolle input zijn. Een leidinggevende zal zich moeten opstellen als coach, die de ontwikkeling van de medewerkers centraal stelt. Om een goede chemie te creëren tussen medewerker en leidinggevende is het belangrijk om open te staan voor de ideeën van de medewerker en hierbij als sparringpartner te fungeren. 

Tot slot is het belangrijk om als leidinggevende je medewerkers vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven. Geef medewerkers de vrijheid om hun werktijden zelf in te delen. Het is niet meer van deze tijd om medewerkers te verplichten om van negen tot vijf aanwezig te zijn. Zorg voor goede thuiswerkmogelijkheden, een laptop, goede koffie en stimuleer een gezonde privé- en werk balans. Maak millennials ergens verantwoordelijk voor en laat ze doen waar ze goed in zijn. Zij zullen dit aan je terugbetalen met resultaten, zodat je weet wat je aan ze hebt!

Tips

Eye for Improvement geeft speciaal voor jou nog een paar praktische tips om het optimale uit je millennials te halen:

Uit je waardering: De kracht van een schouderklopje wordt structureel onderschat. Iedereen houdt van een oprecht compliment en zeker de millennials die hard bezig zijn met hun ontwikkeling. 

Geef vrijheid en verantwoordelijkheid: Geef een millennial de vrijheid en verantwoordelijkheid voor bepaalde taken en zij zullen je niet teleurstellen.

Zorg voor toekomstperspectief binnen je organisatie: Millennials willen zichzelf ontwikkelen en hebben behoefte aan doorgroeimogelijkheden. Zorg ervoor dat je millennials blijft prikkelen met nieuwe uitdagingen en probeer verschillende talenten te benutten.

Doe het samen: Betrek millennials in de besluitvorming, stel samen doelen vast en vier succes met elkaar!

Meer weten over het optimaal benutten van millennials en talent in uw organisatie? Eye for Improvement biedt voor iedere organisatie een generatiescan aan en helpt hiermee om het talent binnen uw organisatie zo goed mogelijk te benutten!

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement