Privacyverklaring Eye For Improvement

Deze website wordt geëxploiteerd door Eye for Improvement, gevestigd te Den Haag. Eye for Improvement neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Eye for Improvement verstrekt worden daarom zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Bezoek van onze website en het verwerken van gegevens

Via onze website kunnen e-mails verstuurd worden middels het contactformulier. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vermeld, evenals eventuele opmerkingen die in uw bericht staan. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Eye for Improvement voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens

Eye for Improvement vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u daarom ook af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Eye for Improvement uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

Gebruik van Cookies

Eye for Improvement maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

Analytische cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Eye for Improvement vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij Eye for Improvement hiertoe wettelijk verplicht is. De website van Eye for Improvement wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Links naar websites van derden

Eye for Improvement heeft op de website links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van Eye for Improvement daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden op hun websites informatie over u verzamelen. Eye for Improvement is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

Eye for Improvement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Eye for Improvement van u verwerkt. Op uw verzoek zal Eye for Improvement, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Eye for Improvement aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Eye for Improvement aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens.

Beveiliging

Eye for Improvement heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Eye for Improvement behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het meest actuele beleid is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Eye for Improvement.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement