Talent naar Competent

Naast organisaties en teams helpen wij ook individuen verder in hun persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor hebben wij een speciaal traject ontwikkeld, waarbij wij allereerst inzicht bieden in de eigen drijfveren en talenten aan de hand van de TMA methodiek. TMA is een persoonlijkheidsmeting die meet wat de individuele drijfveren en talenten zijn. Het gaat uit van het gedachtegoed dat wanneer iemand werkt vanuit zijn of haar talent dit zorgt voor niet alleen betere prestaties, maar ook voor meer binding met de organisatie. Door inzicht te bieden in deze talenten en competenties die iemand kansrijk kan ontwikkelen word je bewuster over je eigen gedrag. Hierdoor kan je in bepaalde situaties doelgericht bepaalde talenten inzetten die in lijn liggen met je eigen voorkeuren en dus voor meer energie zorgen. De TMA talententest wordt vooraf afgenomen en gevalideerd in een gesprek met een gecertificeerde teamcoach.

In het TMA gesprek hebben we focus op de eigen drijfveren, talenten en competenties die ontwikkeld kunnen worden. We vergelijken dit met het gedrag wat nu wordt vertoont in bepaalde situaties en onderzoeken hoe sommige competenties mogelijk nog sterker ontwikkeld kunnen worden in de werksituatie. Tot slot staan we stil bij de samenwerking met andere generaties op de werkvloer in relatie tot het ontwikkelen van bepaalde competenties.

Wat krijg je als je ons TMA traject afneemt?

Kennismakingsgesprek (welke uitdagingen zijn er?)
Een individueel TMA rapport met talenten en kansrijke competenties die ontwikkeld kunnen worden
TMA validatiegesprek
Een evaluatiegesprek (hoe kan het aanwezige talent verder groeien?)

Voordelen ons TMA traject

Inzicht in het eigen gedrag en de persoonlijke drijfveren/talenten
Inzicht in de eigen generatie en de kwaliteiten/valkuilen hiervan
Concrete tips om je eigen voorkeursgedrag af te stemmen op het verwachte gedrag vanuit een organisatie
Concrete tips over samenwerking met verschillende generaties en competenties die kansrijk ontwikkeld kunnen worden

Invulling van het TMA traject

Inzicht in de eigen drijfveren, talenten en generatie

Samenwerking. met de verschillende generaties

Concrete tips in de (door)ontwikkeling van competenties

Kosten

Onze workshop ‘Van talent naar competent’ is erop gericht de persoonlijke ontwikkeling van een individu te stimuleren door inzicht te bieden in de eigen drijfveren en talenten. De sessie wordt verzorgd door één trainer die hierover het gesprek voert met de medewerker. De sessie duurt drie uur. We maken voor u graag een voorstel op maat.

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement